ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์สร้างสุขชุมชน ประจำปี 2562

    2019-08-30 11:37:20
    วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์สร้างสุขชุมชน ประจำปี 2562 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขชุมชน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา