10 มี.ค. 2561 จังหวัดสงขลา มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ 15 ภาคีบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา

    2018-03-15 11:27:44
    10 มีนาคม 2561 จังหวัดสงขลา มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ 15 ภาคีบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสงขลา ณ อาคารหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทร์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลา และ 15 ภาคีบริหารจัดการพัฒนาเมืองสงขลา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา เป็นการคัดเลือกสรรหา คนดีศรีสงขลา ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีให้แก่สังคมและชาติบ้านเมือง เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสังคมและชาวสงขลา เป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ควบคู่กับการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสรรค์สร้างเมืองสงขลา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งยึดแนวทาง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน