10 มี.ค. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

    2018-03-15 11:30:56
    10 มีนาคม 2561 จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ 15 ภาคีบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา และสมาคมจีนฯ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นาง พาน เผิง (ภรรยา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมงาน รำลึก 10 มีนา วันสงขลา พร้อมร่วมในพิธีเปิดงาน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา