ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-10-01 09:03:18
    วันที่ 30 กันยายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา