ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการทุกกอง เข้ามอบดอกไม้สดแสดงความยินดี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ในวาระมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องศาลากลางจังหวัดสงขลา

    2019-10-02 11:06:29
    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการทุกกอง เข้ามอบดอกไม้สดแสดงความยินดี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ในวาระมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องศาลากลางจังหวัดสงขลา