ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

    2019-10-04 15:45:02
    วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา