ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2562

    2019-10-09 08:20:50
    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา