14 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 68 "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี"

    2018-03-15 11:40:54
    14 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 68 "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี” ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา