ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา และผู้รับจ้าง ได้รายงานรายละเอียดให้ รมช. ทราบถึงเนื้องาน และปัญหาของงาน

    2019-10-09 15:21:33
    วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้า การก่อสร้างถนนทางลอดอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างสนามกีฬาติณสูลานนท์ และสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา และผู้รับจ้าง ได้รายงานรายละเอียดให้ รมช. ทราบถึงเนื้องาน และปัญหาของงาน โดย รมช. ได้มอบหมายงานเพื่อทำต่อเนื่องให้แก่ปลัด อบจ.สงขลาซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการในการดูแลความเรียบร้อยต่อไป