ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”

    2019-10-11 16:27:16
    วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และแพทย์หญิง ณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน “ธนาคารสร้างสุขชุมชน” สำหรับกลุ่มผู้ป่วยภายหลังพ้นระยะวิกฤต , ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องที่บ้านในจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา