รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 “สงขลาเกมส์”

    2019-10-15 08:59:47
    วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 “สงขลาเกมส์” โดยจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา