ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    2019-10-15 09:17:13
    วันที่ 13 ตุลาคม 62 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร