ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-10-17 11:29:07
    วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา