14 มี.ค. 2561 คณะกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรม เต็กก่า จี่เมี่ยงเกาะ เข้าพบ นายก อบจ.สงขลา เพื่อเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานวันเทพสมภพพระอาจารย์กว๋างเจ็กจุงฮ้วน และพิธเปิดป้ายอาคารมูลนิธฯ

    2018-03-15 11:42:36
    14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรม เต็กก่า จี่เมี่ยงเกาะ (ด่านนอก) พร้อมคณะ เข้าพบนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องมิ่งเมือง อบจ.สงขลา เพื่อเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานวันเทพสมภพพระอาจารย์กว๋างเจ็กจุงฮ้วน และพิธเปิดป้ายอาคารมูลนิธฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา