ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุทำงานจัดทำข้อเสนอและดำเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมข้าราชการฯ

    2019-10-18 09:04:27
    วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ และคณะอนุทำงานจัดทำข้อเสนอและดำเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมข้าราชการฯ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา