ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย”

    2019-10-21 16:23:46
    วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย” ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนำคณะฯลงพื้นที่ตรวจห้องน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา