ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-10-24 13:31:49
    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา