ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-10-24 14:39:18
    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา