ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

    2019-10-28 10:40:16
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน โดยมีนายชัยรัตน์ เสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ. จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา