15 มี.ค. 2561 รองนายก อบจ.สงขลา ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

    2018-03-15 16:03:58
    วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีนาย จรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติร่วมงานด้วย และนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐในปีนี้ด้วย