ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายต้อนรับและปฏิคม ในงาน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2562

    2019-10-29 09:07:39
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายต้อนรับและปฏิคม ในงาน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา