ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

    2019-11-05 09:56:59
    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ในปีนี้ อบจ.สงขลา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร