ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล อบจ.สงขลา เป็นผู้แทนร่วมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ช่อง NBT

    2019-11-05 10:58:58
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล อบจ.สงขลา เป็นผู้แทนร่วมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ช่อง NBT เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา