ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

    2019-11-12 16:33:30
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุม แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา