ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามงานโครงการของฝ่ายท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

    2019-11-13 15:26:02
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามงานโครงการของฝ่ายท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา