ปลัด อบจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2019-11-14 15:07:44
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ไอรีครูท จำกัด ธนาคารกรุงไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา