ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-11-18 10:13:49
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา