หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ /รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าที่หน้าที่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง

    2019-11-21 14:20:54
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดย นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ไกรดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ /รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าที่หน้าที่ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือวางแผนงานติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา