ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    2019-11-21 16:27:00
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา (อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา