ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาและจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

    2019-11-28 11:32:02
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาและจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา