งหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา

    2019-12-02 09:35:29
    วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา นำโดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สู่เส้นทางถนนชลาทัศน์