ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2019-12-03 16:16:41
    วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา