ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน 2563 กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา

    2019-12-04 15:01:13
    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน 2563 กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา