15 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ดร.นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาศึกษา และดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์

    2018-03-19 14:03:02
    15 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ดร.นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ที่นำคณะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี่ที่ 4 จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาศึกษา และดูงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในยุคดิจิตอล 4.0 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา