15 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาทวีนอกต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

    2018-03-19 14:06:16
    15 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลนาทวีนอกต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีนายธเนศ ล่องนาวา นายกเทศบาลตำบลนาทวีนอก สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ตำบลนาทวีนอกให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายศิริโชค โสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาทวีนอกร่วมในพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว อ.นาทวี จ.สงขลา