ประชุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-02-19 08:26:09
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา