นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

    2020-03-03 16:42:38
    วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา (ก.บ.จ.) โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา