นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2020-03-03 19:15:32
    วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแหลมสน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา