นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของ อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563

    2020-03-04 15:16:43
    วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา