นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2020-03-06 15:17:12
    วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่นที่ 7 เพื่อให้แกนนำ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือความพิการจากการให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา