ประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลาร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา

    2020-03-09 08:54:20
    นิพนธ์ เพิ่มศักยภาพท้องถิ่น ร่วมให้ความรู้ ในเรื่องการทำหน้ากากอนามัย จังหวัดสงขลา ในขณะที่ไทยอันดำที่ 25 ของโลก 8/3/63 09.น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำแบสก์ (หน้ากากอนามัย) เพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.สงขลา ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการเผยแพร่วิธีทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรค และให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป แกนนำสุขภาพจำนวน 300 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายนิพนธ์ (มท.2) กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 100,000 คน เสียชีวิตแล้ว 3000 คน ในส่วนของประเทศไทยจัดอยู่อันดับที่ 25 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 50 คน รักษาหายกลับบ้านได้ 33 คน และเสียชีวิต 1 คน จึงอยู่ในสถานะที่เสี่ยง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นโรคระบาดร้ายแรง โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน้ากากอนามัยถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ ข้อสำคัญในการที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้คือ การล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง นอกจากใช้เจลในการทำความสะอาดมือแล้ว ซึ่งต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ นิพนธ์กล่าวต่อว่า วันนี้คนส่วนใหญ่จึงต้องการหน้ากากอนามัย ในขณะที่การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงได้ ประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม และรัฐบาลจึงมีมติให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการให้ท้องถิ่นร่วมกันทำหน้ากากอนามัยโดยให้ท้องถิ่นร่วมกันทำหน้ากากอนามัย และได้จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อให้ประชากรในท้องถิ่นนั้นๆร่วมกันทำหน้ากากอนามัย วันนี้จึงเป็นที่มาในเรื่องของการทำหน้ากากอนามัย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ รวมถึงให้การอบรมในเรื่องของการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปอบรมต่อยอดให้ความรู้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อนำไปผลิตต่อไป