ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมและพิทักษ์สิทธิประโยชน์แก่คนพิการทางการเห็นญาติและผู้ดูแล

    2020-03-09 13:23:40
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมและพิทักษ์สิทธิประโยชน์แก่คนพิการทางการเห็นญาติและผู้ดูแล ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา