รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัด

    2020-03-10 08:56:39
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดอาวุโสอำเภอสะเดา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่ 18 ด่านศุลกากรสะเดา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทางร่วมประชุม ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นสำคัญ ในการหารือการเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมนิคมอุตสาหกรรมสงขลา กับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนเข้าด่าน ข่วงจุดออกหน้าด่าน 126 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นมติเห็นชอบของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลา กับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 โดยจังหวัดรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป รวมถึงมาตรการกำชับ ให้ตรวจเข้มคนเข้า ออก ทุกด่าน เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะเข้ามาทางด่านในจังหวัดสงขลา ซึ่งต้องมีมาตรการกวดขัน โดยให้ทางศุลกากร มีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะมีนักท่องเที่ยว ที่ใช้เส้นทางเลี่ยงการเดินทาง เข้ามาทางด่านในจังหวัดสงขลา เพื่อเลี่ยงการกักตัว 14 วันจากประเทศที่กำลังมีเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดในขณะนี้