ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    2020-03-10 10:13:43
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร สายบ้านป่าขาด-บ้านบ่อทราย ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา