ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา

    2020-03-10 10:23:37
    วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา โดยนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา