ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรม “วันสงขลา”

    2020-03-10 10:28:10
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรม “วันสงขลา” โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ถนนนางงาม หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ของชาวสงขลา