ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีสมโภชหลักเมือง/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา เนื่องในกิจกรรม “วันสงขลา”

    2020-03-10 10:32:25
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีสมโภชหลักเมือง/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา เนื่องในกิจกรรม “วันสงขลา” โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และประชาชนชาวสงขลาร่วมในพิธี