ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

    2020-03-12 09:40:24
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายนิคมเทพา-บ้านเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา