ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2020-03-12 11:07:59
    วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา