รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานประชุมติดตามงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตามดำริ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

    2020-03-12 16:17:20
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานประชุมติดตามงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตามดำริ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยเน้นปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนไทย รู้สึกหวงแหน เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่บริเวณโดยรอบที่อยู่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น 90 ไร่ 3 งาน 38.40 ตารางวา ประกอบด้วย สนามหญ้าเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล ศาลาพักผ่อน ลานแอโรบิค ลานจอดรถ และพื้นที่บริเวณรอบๆ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาส่วนจังหวัดสขลา จึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้สวน และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ ตลอดจนถึงการจัดงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาดูแลบำรุงรักษา ทั้งในเรื่องของการดูแลต้นไม้ ให้คงอยู่ในสภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะการวางแนวที่ทิ้งขยะโดยใช้ถังขยะใส เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดถึงการวางมาตรการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสาธารณะแห่งนี้